Prikaz proizvoda:

TAX FREE

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE

- REF 4 obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju)

- kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrednost mora biti veća od 150 EUR po srednjem kursu NBS, pri čemu prodavac izdaje:

1) fiskalni račun u punom iznosu

2) popunjen obrazac REF 4 u tri primerka

3) faktura na ime i prezime kupca

 

OBAVEZE KUPCA

- da kupljenu robu iznese iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine

- da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje na carini overi obrazac REF 4 kao i fakturu za kupljenu robu.

 

POVRAĆAJ PDV-a

- izvršiti samo u slučaju ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) kupac dostavlja prodavcu originalni račun i REF 4 obrazac overen od strane carine

2) pravo na povraćaj pdv-a se ostvaruje isključivo ako overen REF 4 i faktura nisu stariji od 6 meseci od dana kupovine.

 

REF 4 OBRAZAC link

 

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarile pravo na povraćaj pdv-a neophodno je da prilikom kupovine uređaja prilože sledeća dokumenta:

 

AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) - za potrebe ambasade

- SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije

- potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)

 

LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA

- LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije

- potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)

- kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

 

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije)

- PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni račun na pun iznos, a naplati iznos bez pdv-a

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.

Sva prava zadržana Gembird d.o.o. 2024 - Izrada Selltico.